LPS – Disko Slovenia

Original Lyrics
Bila sva v disku
Ko je LPS igral
Fičo spet je nekaj piskal
Žvižej solo je zasral

Takrat se mi je že zazdelo
Da preveč ti gledaš stran
Ta pogled, poln nezvestobe
Že bil predobro mi je znan

Ker gledam te
Ko brez mene z drugim stran odhajaš
Hočem te
A ti drugemu srce oddajaš
Pleševa
Ampak to je le v mojih sanjah
Ne, ne bo te nazaj

Gledam te
Ko brez mene z drugim stran odhajaš
Hočem te
A ti drugemu srce oddajaš
Pleševa
Ampak to je le v mojih sanjah
Ne, ne bo te nazaj

S sten gledajo me slike
Spremljajo me vsak korak
Vrača mi spomine vsaka
Srce v solzah se namaka
Vsak utrip se kri pretaka počasneje

Še si tu
Pa čeprav te ni
Ta tvoj vonj
Vsako jutri spet me prebudi

A od zdaj
Bom v disko hodil sam
In gledal isti film
le da svojo vlogo igram

Gledam te
Ko brez mene z drugim stran odhajaš
Hočem te
A ti drugemu srce oddajaš
Pleševa
Ampak to je le v mojih sanjah
Ne, ne bo te, ne bo te več nazaj
Ne bo te več in gledam te
Ko brez mene z drugim stran odhajaš
Hočem te
A ti drugemu srce oddajaš
Pleševa
Ampak to je le v mojih sanjah
Ne, ne bo te nazaj
English Lyrics
We were in a disco
Where LPS was playing
Fico whistled again
Whistle solo shit

At that time, it already occurred to me
That you look away too much
That look, full of infidelity
It was already too familiar to me

Because I'm watching you
When you leave with someone else without me
I want you
And you give your heart to another
Dance
But this is only in my dreams
No, you won't be back

I'm watching you
When you leave with someone else without me
I want you
And you give your heart to another
Dance
But this is only in my dreams
No, you won't be back

Pictures look at me from the walls
They follow me every step
It brings back memories of everything
My heart is in tears
Each beat the blood flows more slowly

You're still here
Even if you're not there
That smell of yours
It wakes me up again every morning

But from now on
I will go to the disco alone
And watch the same movie
only that I play my part

I'm watching you
When you leave with someone else without me
I want you
And you give your heart to another
Dance
But this is only in my dreams
No, you won't be back
You will be gone and I am watching you
When you leave with someone else without me
I want you
And you give your heart to another
Dance
But this is only in my dreams
No, you won't be back