Ronela Hajati – Sekret Albania

Original Lyrics
Hej, a i kujton ato netë?
Mbetën vetëm sekret
Hej, a i kujton ato netë?
Mbetën vetëm sekret
Hej, a i kujton ato netë?
Mbetën vetëm sekret

Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej

Po vjen djali nga malet
Dhe tek unë sot do falet
Nuk e di a do ndalet
Hajde t'i, hajde t'i falim mëkatet
Për këtë vajzën do vije
Dhe krejt botën ta lije
Unë jam diell nuk jam hije
Ti i je i imi, djalë prej Shqipërie

Hej, a i kujton ato netë?
Mbetën vetëm sekret
Baby shija jote, shijes sime
Peng i ka mbet
Hej, a i kujton ato netë?
Nuk janë më një sekret
Por unë nuk e di, nuk e di
Si kam me u ndi

Nuk e di, si për tjetrën m'ke lon
Edhe sot un po du me ta thon
Edhe një, edhe ty
Unë, ty, tre, ta marrsha
(Ta marrsha, ta marrsha)
(Ta marrsha, ta marrsha)
(Ta marrsha, ta marrsha)
(Ta marrsha, ta marrsha)

Ma ke bo jetën si lojna, avion
Ma ka lon, ma ka lon
Nuk di nji tjetër, se pishmon
Ma ka lon, ma ka lon

Hej, a i kujton ato netë?
Mbetën vetëm sekret
Baby shija jote, shijes sime
Peng i ka mbet
Hej, a i kujton ato netë?
Nuk janë më një sekret
Por unë nuk e di, nuk e di
Si kam me u ndi

Nuk e di, si për tjetrën m'ke lon
Edhe sot un po du me ta thon
Edhe një, edhe ty
Unë, ty, tre, ta marrsha
(Ta marrsha, ta marrsha)
(Ta marrsha, ta marrsha)

Ma kadalë, ma kadalë, ej
Ma kadalë, ma kadalë, ej
English Lyrics
Hey, do you remember those nights?
They remained only a secret
Hey, do you remember those nights?
They remained only a secret
Hey, do you remember those nights?
They remained only a secret

Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej

The boy is coming from the mountains
And I will be forgiven today
I do not know if it will stop
Let them, let us forgive sins
For this the girl will come
And leave the whole world
I am the sun I am not the shadow
You are mine, boy from Albania

Hey, do you remember those nights?
They remained only a secret
Baby your taste, my taste
He has a mortgage
Hey, do you remember those nights?
They are no longer a secret
But I do not know, I do not know
How I felt

I do not know how you lon for the other
Even today I want to say it
One more, you too
I, you, three, take it
(Ta marrsha, ta marrsha)
(Ta marrsha, ta marrsha)
(Ta marrsha, ta marrsha)
(Ta marrsha, ta marrsha)

You made my life like a game, a plane
Ma ka lon, ma ka lon
I do not know another, that he regrets
Ma ka lon, ma ka lon

Hey, do you remember those nights?
They remained only a secret
Baby your taste, my taste
He has a mortgage
Hey, do you remember those nights?
They are no longer a secret
But I do not know, I do not know
How I felt

I do not know how you lon for the other
Even today I want to say it
One more, you too
I, you, three, take it
(Ta marrsha, ta marrsha)
(Ta marrsha, ta marrsha)

Ma kadale, ma kadale, ej
Ma kadale, ma kadale, ej