Anxhela Peristeri – Karma Albania

Original Lyrics
Zoti nuk ma fal

Jeta si në përrallë më kish llastuar
Lart në qiell si një yll jetoja unë
Qeshja si e marrë kur ti rënkoje
E pashpirt, vetëm veten doja shumë

Zoti nuk ma fal
Bota mbi mua ra
Më ike ti, më ikën miqtë
As dritë nuk kam
Zoti nuk ma fal
T'thirra por sot nuk kam
Lotët mbledhur në dorë
Të ndryshkur janë

Se të kërkoja nëpër zemra bosh
Dhe e kuptoja asgjë nuk më josh
E vetme jam
Po, e vetme jam
Kur unë rënkoja, qeshje si i marrë
E meritoja unë tërhiqem zvarrë
Fajtore jam
Po, fajtore jam

Zoti nuk ma fal
Bota mbi mua ra
Më ike ti, më ikën miqtë
As dritë nuk kam
Zoti nuk ma fal
T'thirra por sot nuk kam
Lotët mbledhur në dorë
Të ndryshkur janë

Oh-oh-oh-oh-ooh

(Zoti nuk ma fal)
Bota mbi mua ra
(Më ike ti) Më ikën miqtë
As dritë nuk kam
Zoti nuk ma fal
T'thirra por sot nuk kam
Lotët mbledhur në dorë
Të ndryshkur janë
English Lyrics
God does not forgive me

Life, as in a fairy tale, had spoiled me
High in the sky like a star I lived
Laughing like crazy when you groan
Heartless, I only loved myself very much

God does not forgive me
The world fell on me
I fled you, my friends fled
I have no light
God does not forgive me
I called but today I do not have
Tears collected in my hand
They are rusty

That I looked through empty hearts
And understood nothing seduces me
I'm alone
Yes, I'm alone
When I groaned, I laughed like a fool
I deserved it, I crawled
I'm guilty
Yes, I'm guilty

God does not forgive me
The world fell on me
I fled you, my friends fled
I have no light
God does not forgive me
I called but today I do not have
Tears collected in my hand
They are rusty

Oh-oh-oh-oh-ooh

(God does not forgive me)
The world fell on me
(You run away) My friends run away
I have no light
God does not forgive me
I called but today I do not I have
Tears collected in my hand
They are rusty